กลับบ้านบนความ ‘อยู่รอด-อยู่ร่วม’ ค้นหาตัวตนและเติมเต็มบางสิ่งที่ขาดหายไป

เราต่างอยู่ในโลกของการแข่งขันพิชิตรางวัลแห่งสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและคุณค่านามธรรมที่เรียกกันว่า “เกียรติ” หรือความยกย่องนับถือ ความมีหน้ามีตาในสังคม ทำให้ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่สุดว่าค่านิยมของบ้านเรา ยังไม่สามารถเปิดประตูต้อนรับการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มอกเต็มใจ