สีสันหลากหลาย จากธรรมชาติบนภู

โครงการสีสันหลากหลาย จากธรรมชาติบนภู เป็นอีกหนึ่งโครงการของคนรุ่นใหม่กลับบ้านจากชุมชนบ้านศรีเจริญ อ.ภูหลวง จ.เลย สร้างสรรค์ขึ้นโดย “จินตหรา ดาปะ” (โบว์) เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ถึงความหลากหลายของสีสันที่เกิดจากต้นไม้ พืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่น ที่ทำมารังสรรค์เป็นเสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ

 

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะ ความสามารถ เกิดการเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าในทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของตัวเอง รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ และการต่อยอดสู่การเกิดรายได้ในชุมชนต่อไป

อาสาคืนถิ่นชวนติดตาม และให้กำลังใจการกลับบ้านของโบว์ ได้ที่เพจ

Khunloei ขุนเลย | Facebook