อาสาคืนถิ่น x Connect fest2

อาสาคืนถิ่น x Connect fest2
🪄 Connect Fest 2 “Social Movement Week for ALL” เทศกาลแห่งการเปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่ เพื่อเชื่อมโยง สิทธิ เสรีภาพแห่งการส่งเสียง ความคิด ความฝัน ความเชื่อ ที่อยากเห็นสังคมและผู้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือของเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และเครือข่ายภาคีทั่วประเทศ
อาสาคืนถิ่น..คือภาคีคนรุ่นใหม่กลับบ้าน ที่อยากเห็นชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ครั้งนี้อาสาคืนถิ่นได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในงาน และรวบรวมผลิตภัณฑ์อาสาคืนถิ่นมาร่วม Connect อาทิ เมล็ดพืชอินทรีย์🌿 ผ้าทอสีธรรมชาติ🧣 น้ำพริก🌶 ชาดาวเรือง🍵 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ที่อาสาคืนถิ่นได้ตั้งใจคัดเลือกมาเพื่องานนี้ พร้อมถ่ายทอดบทเรียนการเป็น “อาสาคืนถิ่น” ผ่านผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวการมีส่วนร่วมในชุมชนภายในงาน
ผลิตภัณฑ์อาสาคืนถิ่นทุกชิ้น มีขายที่บูธ และสามารถสั่งออนไลน์ได้
📮 ค่าส่งลงทะเบียน 50 บาท เหมาๆ ไม่บวกเพิ่ม
ช่องทางออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้ทาง inbox ของเพจเลยนะคะ🤗