สร้างสรรค์ ปราณีต สืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น

งานหัตถกรรมที่อาศัยทักษะความเชี่ยวชาญ จนเกิดเป็นผลงานอันวิจิตรและปราณีต ที่ถูกถ่ายทอดให้เห็นผ่านรายละเอียดบนชิ้นงาน ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและฝีมือ

“โครงการสืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น” เป็นโครงที่เกิดจากความตั้งใจของ ณัฐวุฒิ พรหมสาขา (สอง) ณ สกลนคร ในการสร้างกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นในการ “อยู่รอด อยู่ร่วม” กับชุมชนของตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าและการมองเห็นความสำคัญของงานหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นทั้งต้นทุนดั้งเดิมในชุมชน และการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาส ที่จะพัฒนาฐานอาชีพ และสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่นร่วมกันต่อไป

อาสาคืนถิ่นชวนติดตาม และให้กำลังใจการกลับบ้านของสองได้ที่

Nattawut | Facebook