พื้นที่เพื่อน พื้นที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่กลับบ้าน

“พื้นที่เพื่อน พื้นที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่กลับบ้าน”
โครงการอาสาคืนถิ่น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เปิดรับสมัคร “คนรุ่นใหม่กลับบ้าน” ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อม มุ่งมั่น ตั้งใจกลับไปสร้างฐานยังชีพ พัฒนาชุมชน/บ้านเกิด เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ “อาสาคืนถิ่นรุ่น 6” จำนวน 20 คน ระยะเวลา 1 ปี
🔑 คุณสมบัติ
🍁อายุ 22-35 ปี
🍁 มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
🍁 มีแนวคิด ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างฐานยังชีพ และพัฒนา
ชุมชน/บ้านเกิด (เกษตร,นวัตกรรมชุมชน, ธุรกิจชุมชน,
ท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ)
🍁 พร้อมเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ทุกกระบวนการตลอด
ระยะเวลา 1 ปี
🌾 Support
🍃 ทุนสนับสนุนการดำเนินงาน เดือนละ 3,000 บาท (8
เดือน)
🍃 ทุนปฏิบัติการชีวิต Life Project 10,000 บาท
🍃 พี่เลี้ยงโครงการ (Mentor)
🍃 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
🍃 ทุนการเรียนรู้เฉพาะด้าน/กลุ่ม
🍃 ทุนสนับสนุนการสื่อสาร
📚 Return Homeland Program
✅ เข้าใจตนเอง เข้าถึงชุมชน เชื่อมโยงสังคม เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent)
✅ การออกแบบ การสร้างชุมชนย่างมีส่วนร่วม
(Inclusive City)
✅ การสื่อสารเพื่อสร้างวิถีชีวิตใหม่ (Media Information
and Digital Literacy)
✅ ปฏิบัติการชีวิต (Life Project)
✅ ทักษะการจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ (Project
Management SKills)
✅ พื้นที่เพื่อ พื้นที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่กลับบ้าน (Return
Homeland Network)
❤️ หากคุณคือคนรุ่นใหม่กลับบ้าน ที่พร้อมค้นหาทิศทางการ “อยู่รอด อยู่ร่วม” ในชุมชน “เราคือเพื่อนกัน”
📌 สมัครได้ที่ 📌
วิธีที่ 1 [Google form]
วิธีที่ 2 [ดาวน์โหลดใบสมัครส่งไปรษณีย์]
🔵 สมัครวันนี้ – 12 มิถุนายน 2565
📞 สอบถามเพิ่มเติม : Inbox เพจอาสาคืนถิ่น-Return Homeland