พา Go จังหวัดตาก

🚗 ตามหาเพื่อนที่หลงไหลในการเดินทาง
🧗‍♂️ พาตะลุย จังหวัดตาก 4 วัน 3 คืน
.
📆Tak Program
🔹เรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟ, ปลูกข้าวไร่, การปลูกพืชไร่หมุนเวียน
🔹วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบปกาเกอะญอ, บทบาทของคนรุ่นใหม่ในชุมชน พูดคุยแลกเปลี่ยนแบบเป็นกันเอง
.
📍 ผลตรวจ ATK 24 ชม.
📍 จำนวน 2 ที่นั่ง
📍 สนใจ Inbox เพจอาสาคืนถิ่น – Return Homeland

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ : อาสาคืนถิ่น – Return Homeland
#อาสาคืนถิ่น
#คนรุ่นใหม่กลับบ้าน
#returnhomelandvolunteer