เปิดพื้นที่อาสาคืนถิ่นภาคใต้

“เปิดพื้นที่อาสาคืนถิ่นภาคใต้”
คณะทำงานอาสาคืนถิ่นลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้ จังหวัดสตูล ผ่านบทเรียนการทำงานกับคนรุ่นใหม่กลับบ้าน “อาสาคืนถิ่น”
โครงการฯขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมแชร์เรื่องราวบทเรียน สถานการณ์ทางภาคใต้ในประเด็นต่างๆ รวมถึงบทบาทของของคนรุ่นใหม่ที่แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่
โครงการฯได้เห็นแนวทาง กระบวนการที่เข้มแข็งจากพื้นที่ เป็นทิศทางที่ดีสำหรับการทำงาน เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับ “คนรุ่นใหม่กลับบ้าน” ภาคใต้ ร่วมกันต่อไป