ธนาคารเมล็ดพันธุ์ Mun Seed Bank

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์คือ ต้นกำเนิดของการผลิต  เราจึงต้องส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นเมล็ดพันธุ์อันจะนำไปสู่ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

 

หากสนใจในเมล็ดพันธุ์คืนถิ่น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ MUN Seed bank | Facebook