“ถอด” เพื่อให้เห็นบทเรียน “ถอด” เพื่อก้าวต่อ

จบไปแล้วสำหรับวาระสรุปบทเรียนอาสาคืนถิ่นรุ่น 1-5 ที่รวมคนรุ่นใหม่กลับบ้าน ผ่านกระบวนการอาสาคืนถิ่นกว่า 30 คน สรุปบทเรียนผ่าน “Life project” ที่ได้สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เห็นทิศทางในการอยู่รอด อยู่ร่วม และอยู่อย่างเท่าเทียม
บทบาท และความท้าทายของการกลับบ้านของพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นดั่งรากฐานในสังคมได้
แต่กระบวนการ หรือสิ่งที่พวกเขาได้ทำเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะได้สานพลังของคนในชุมชน ผ่านวิธีคิด วิธีการทำงานใหม่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สู่หนทางที่ทุกคนจะเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในชุมชนและสังคมได้
กระบวนการอาสาคืนถิ่น จึงเป็นพื้นที่ที่รองรับคนรุ่นใหม่กลับบ้านที่มีความตั้งใจ มีหัวใจในการพัฒนา พร้อมพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติบัติการ เพื่อส่งเสียง ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม
“อาสาคืนถิ่น” ผ่านมาแล้ว 8 ปี มี “อาสาคืนถิ่น” ที่ผ่านกระบวนการมาทั้งหมด 76 คน 76 พื้นที่ 24 จังหวัด
เราขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้ และในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ของบทเรียน และเติบโตไปพร้อมกัน ขอบคุณชุดประสบการณ์ที่มีคุณค่าของทุกคน ที่เป็นความหวังในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันต่อไป..
อาสาคืนถิ่นจะเป็นเพื่อนคุณเสมอ หากคุณพร้อมกลับบ้าน และอยากเห็นชุมชน สังคมที่ดีกว่านี้
ฟัง Live บทเรียนการกลับบ้านของเพื่อนเราได้ที่ : https://www.facebook.com/ReturnHomeland/videos/1155811951852570/