ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก “อาสาคืนถิ่นรุ่น 6”

ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก “อาสาคืนถิ่นรุ่น 6” รอบสัมภาษณ์ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างพลังชุมชนสู่สังคมสุขภาวะ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

“21 คน 21 พื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ”

รายชื่อดังต่อไปนี้…
1. พงศธร แสงกระจ่างชื่น จังหวัดเชียงใหม่
2. เอกพันธ์ จันทะกี จังหวัดเชียงใหม่
3. ศิระโชค ทะนา จังหวัดเชียงใหม่
4. อรภา นะยัว จังหวัดเชียงใหม่
5. ศุภชัย เสมาคีรีกุล จังหวัดตาก
6. ประหยัด เสือชูชีพ จังหวัดตาก
7. ภาสกร ป่างวิสัย จังหวัดลำพูน
8. รดา วัชรพลชัย จังหวัดลำปาง
9. พิชชานนท์ เจริญวัฒนวิญญู จังหวัดแพร่
10. ปุญชรัศมิ์ สาลี จังหวัดน่าน
11. สุกฤต ปิ่นเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์
12. อรรถพล สิงพิลา จังหวัดมหาสารคาม
13. ณัฐวุฒิ งามสง่า จังหวัดบุรีรัมย์
14. ธีร์กฤติ ชำนาญจิตร จังหวัดบุรีรัมย์
15. อรวรรณ หงส์วุฒิ จังหวัดสุรินทร์
16. สุจินันท์ ใจแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี
17. เกร็ดแก้ว ลาธุลี จังหวัดจันทบุรี
18. ภูมิปัญญา หมัดหลี จังหวัดสงขลา
19. พีรศิลป์ ชนะมาร จังหวัดสตูล
20. อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ จังหวัดพังงา
21. เฮฟาอ์ สะไร จังหวัดนราธิวาส

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอขอบคุณผู้สมัครทุกคนที่ให้ความสนใจโครงการของเราค่ะ

แล้วเจอกัน Module 1 เร็วๆนี้นะคะ

แลกเปลี่ยน-พูดคุย-เป็นเพื่อนกัน ได้ที่
“ชุมชนคนรุ่นใหม่กลับบ้าน”
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความ

#อาสาคืนถิ่น
#คนรุ่นใหม่กลับบ้าน
#returnhomelandvolunteer