จากคนรุ่นใหม่กลับบ้าน

เรายังเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่มีสถานะการกลับบ้านที่หลากหลาย มีเหตุผลที่สำคัญต่อการกลับบ้านไม่เหมือนกัน
เครือข่ายการทำงานและอาสาคืนถิ่น…จึงขยายการทำงานให้กว้างขึ้น โดยเปิดรับ “คนคืนถิ่น คืนถิ่นอีสาน” ไม่จำกัดอายุ เพศ หรือแนวคิด ในภาคอีสาน เข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนการกลับบ้าน รวมถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
ข้อค้นพบ..หลายๆคนกลับมาพร้อมศักยภาพที่เต็มเปี่ยม หรืออยู่บ้านอยู่แล้วจนเกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีต้นทุนของตัวเอง ต้นทางทางสังคม และสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือข้อท้าทายในการ “อยู่รอด อยู่ร่วม” ในชุมชนบนสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ในวงแลกเปลี่ยนเต็มไปด้วยการแชร์บทเรียน เทคนิค เครื่องมือ และไอเดียดีๆ จากประสบการณ์ของทุกคน เติมเต็มกันได้แม้จะเป็นกิจกรรมแค่ 2 วัน

ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นที่รองรับ “คนคืนถิ่น” ครั้งแรกในภาคอีสาน รวมกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น เตรียมพร้อมขับเคลื่อนและสนับสนุนกันต่อไป

หากคุณคือ คนกลับบ้าน..
”เฮาคือเพื่อนกัน” เด้ออ 🍃
ชวนเข้ากลุ่มพูดคุย-แลกเปลี่ยน
ติดตามเพจพวกเรา

คืนถิ่นอีสาน-E saan comehome