VOLUNTEER

สุภัสสรา เที่ยงผดุง (ติ๊ก)

จ.ยโสธร

จีรนันท์ บุญครอง (นันท์)

จ.สุรินทร์

ปาริฉัตร ดอกเเก้ว (ปลา)

จ.อุบลราชธานี

บุญยรัตน์ อาษาศึก (สาว)

จ.ร้อยเอ็ด

จินตหรา ดาปะ (โบว์)

จ.เลย

วิภาดา ฉุนกล้า (ก๊อกแก๊ก)

จ.ศรีสะเกษ

นิพาดา ลาดบาศรี (หนิง)

จ.ศรีสะเกษ

อาทิตย์ พิลาบุตร (แชมป์)

จ.เพชรบูรณ์

นุชนาฎ สว่างเเก้ว (นุช)

จ.อุบลราชธานี

พิรัล วีสมหมาย (พิรัล)

จ.ศรีสะเกษ

ศิริวรรณ ปากเมย (อี๊ด)

จ.มหาสารคาม

เรณุกา น้อยทรง (นุ่น)

จ.มุกดาหาร

ศราวุฒิ เรือนคง (อาร์ม)

จ.นครราชสีมา

ณัฐวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (สอง)

จ.อุบลราชธานี

นิภารัตน์ อันเเสน (นิกกี้)

จ.อุบลราชธานี